STeC FaCTS

stecfacts

STec FaCTS is een reeks lezingen gegeven door kunstenaars op uitnodiging van elkaar.

Een keer in de maand op zondagmiddag vertelt een kunstenaar over wat hem bezig houdt.

in STeC FaCTS #1  verteld Marianne van Heeswijk  over haar community art projecten.

 

Featured post

Big Draw/ Unframed ‘s-Hertogenbosch 2016

Untitled-2

Van 3 tot en met 30 oktober is the Big Draw/ Unframed te zien in het Kruithuis in Den Bosch

Ongeveer 100 kunstenaars gaan meedoen aan deze Big Draw 2016. Het hele Kruithuis zal vol komen te hangen met tekeningen uit alle disciplines. Tekeningen van kunstenaars, vormgevers, architecten etc.

De eerste 15 zijn uitgenodigd door de organisatie en daarna mogen ze de ketting doorzetten door middel van een eigen getekende uitnodiging die per post naar de volgende kandidaat gestuurd wordt.

Tegelijkertijd wordt er een grote kettingtekening post op gang gezet in Den Bosch. Vanaf deze site kan een pagina geprint worden waar een tekening in gemaakt kan worden. Deze stuur je naar je vriend/vriendin/familie/collega etc met de vraag hetzelfde te doen. Als je met de ontvangen uitnodigingtekening naar het Kruithuis komt tijdens Unframed wordt deze toegevoegd aan een speciale wand voor de kettinguitnodigingen.

Hoe leuk is het om een tekening aan iemand te geven?

Iedereen aan het tekenen!

Site Etcetera 2006

In de eerste twee weken van september hebben 10 kunstenaars ter plekke aan een site-specific installatie gewerkt in een uniek pand: de grote gestripte ruimte op de 2e etage van het voormalige KPN-gebouw aan de Binckhorstlaan te Den Haag. De opening was op 14 september jl. Deze site geeft een beeld van het werk, de opening en het werkproces.

Progress in Space 2007

project in space1

Progress in Space

Site Specific work

Concept
Het ter plekke ontwikkelen van nieuw werk, gerelateerd aan de ruimte. Dit werk ontwikkeld zich tijdens de periode van exposeren in de galerie. Het proces wordt gestart tijdens de opening.

De opening zal in het begin bestaan uit een lege ruimte, waarin zich 4 kunstenaars bevinden die starten met hun gewoonlijke werkproces in de vorm van een performance. De performance wordt aangevuld via een voice- door over Kevin Immanuel.

Iedere kunstenaar richt zich op een bepaald aspect in de ruimte.

De vloer die in contact staat met zijn bezoekers,

De wanden die het licht opvangen,
Het visuele aspect weerspiegeld op en voor zijn bezoekers,
Het geluid weerkaatst in deze ruimte.

 Doel
Op deze manier kan de bezoeker meekijken in het werkproces en de gedachte van de kunstenaar in verhouding tot de ruimte. De bezoeker wordt zich op een andere manier bewust gemaakt van de plek waarin deze zich bevindt en bewuster van de relatie tot anderen in diezelfde ruimte.

Het verdere proces
Wij zullen in december nog drie lange weekenden geopend zijn, van vr. t/m zo in de periode van 1 t/m 28 december, 13.00 uur t/m 17.00 uur. Er zullen dan nog drie momenten van tegelijk tijdig werken aan de installatie afspelen. Er zal in de galerie naast de werken die zich ontwikkelen een video geprojecteerd worden van de opening en het verdere proces. Aan het einde van de periode zal al het werk af zijn en afgesloten worden door middel van een finissage op 28 december om 17.00 uur.

 

Processing Relations – Kunstvlaai 2008

processingrelations

Het project Processing Relations

Voor de Kunstvlaai08 in Amsterdam heeft SteC een totaalinstallatie gerealiseerd met performance, licht, geluid, video, projecties en tekeningen gezamenlijk in 1 totaalinstallatie.

We presenteerden ons als initiatief met de inhoudelijke punten van het initiatief;Site Specific / Proces / In Progress.

Als uitgangspunten nemen we de punten waarin we goed zijn als kunstinitiatief en daarnaast de punten waarop er overeenkomsten liggen in ons werk. Op deze manier kunnen we tot een gezamenlijk thema komen en relaties aangaan.

Onze kwaliteiten zijn:

  1. Het inspelen op de ruimte.
  2. Het creëren van een relatie tot de ruimte.
  3. Het creëren van een gevoelsmatige sfeer in een ruimte.
  4. Het ter plekke werken in een ruimte waar toeschouwers deel van zijn.

Onze overeenkomsten zijn:

  1. Het werken met licht (natuurlijk licht en kunstmatig).
  2. Het werken in relatie tot de ruimte.
  3. Het neerzetten van een bepaalde sfeer in- of interpretatie van deze ruimte.

De kunstenaars maken nieuw werk. Ook in het werkproces spelen reactie en interactie een belangrijke rol.
Het publiek wordt ook uitgenodigd om een relatie aan te gaan met de installatie.

We zien het samenwerken als een onderzoek. Bij eerdere projecten was dit een onderzoeksdoel, nu willen we het onderzoek verder verdiepen. Het is voor ons een uitdaging om vanuit de eigen ideeën tot een gezamenlijke visie te komen, waarbinnen je toch ook een eigen identiteit kunt vormgeven.

Uit een samenwerking ontstaan meer onverwachte situaties, problemen waarbij naar oplossingen gezocht moeten worden, waardoor je als kunstenaar tot nieuwe inzichten kunt komen.

Installatie

De installatie bestaat uit 2 ruimtes, bovenop elkaar, de bovenste unit is te bereiken via een trap aan de buitenkant.

We willen de twee ruimtes verbinden door middel van een periscoop, zodat er ook een relatie tussen de twee ruimtes is. De periscoop zal bestaan uit een schacht met twee schuin geplaatste spiegels. Zodat via het raam kan worden gekeken naar de andere ruimte.

Het onderzoeksproces start een maand van te voren op 10 april. We gaan met de 4 kunstenaars ter plekke starten met het terrein te onderzoeken, waarna iedereen ideeën ontwikkeld. Daarna komen we weer bij elkaar om te overleggen hoe een relatie aan te gaan met elkaar en het Westergasterrein. Hier zal het proces starten. Het proces zal pas eindigen bij het afbreken van de Kunstvlaai.

We beginnen 6 dagen van te voren met het project ter plekke te realiseren.

Tijdens de Kunstvlaai vindt het werkproces zowel binnen als buiten plaats.

Om de eenheid van het gezamenlijke werk meer een richting te geven focussen we ons specifieker op het onderwerp licht. Het licht in relatie tot de plek.
De hele ruimte wordt betrokken bij de installatie, van vloer tot wanden tot en met het plafond.

Op deze manier wordt de installatie een ruimtelijke ideeën wereld, waar het publiek deel van is.

 ________________________________


over STeC 2016

STeC is een kunstenaarsinitiatief ontstaan in Den Haag, opgericht in juni 2007.

De naam van het initiatief is een samentrekking van het Engelse woord “site specific” wat zoiets als “specifiek voor die plaats” in het Nederlands betekent.

STeC heeft doelbewust geen vaste plek maar reizen van locatie naar locatie om ter plekke een relatie aan te gaan met de omgeving.

Doelstelling

Onze hoofddoelstelling is het maken van site-specific werk op verschillende plekken.
Daarnaast willen we samenwerkingsverbanden aangaan en groepstentoonstellingen organiseren. Stichting STeC initieert verschillende soorten projecten en nodigt daarbij andere kunstenaars uit om deel te nemen.

De keuze voor het maken van site-specific werk komt voort uit onze onderzoeken naar  andere vormen van tentoonstellen en presenteren van kunst. Het werken op en met een locatie vraagt van de kunstenaars een intensieve en reflecterende manier van kijken. Binnen een korte tijdsplanning worden er keuzes gemaakt en wordt er gereageerd op de plek.

Kunstwerken zijn tijdelijk, alleen het beeldmateriaal van het proces blijft over.Het proces zal zich steeds blijven ontwikkelen in volgende projecten.

De werken
Deze bestaan uit constructies waarin gebruik gemaakt wordt van verschillende media: tekeningen, video, projecties, fotografie, performance en monumentaal werk.
De installaties zijn gemaakt in reactie op de ruimte of doen een ingreep in de ruimte.

Projecten
De projecten bestaan uit werkperiodes in een gekozen ruimte die uiteindelijk ook een moment hebben waarop er contact is met een publiek. Werkperiodes en periode van tentoonstellen kunnen variëren in tijd. In hoeverre er wordt samengewerkt aan één installatie of dat er eigen werk wordt ontwikkeld varieert per project. De kunstenaars die worden uitgenodigd variëren per project.

De deelnemers
Met elkaar kennis, ervaring en inzichten delen om zo te kunnen reageren op de ontwikkelingen binnen de maatschappij en de beeldende kunst.

De Locaties
Wij zijn geïnteresseerd in plekken met een verleden, de genius loci van een plek weerspiegelt in de installatie… Ruimtes kunnen verder openbaar, verlaten, publiekelijk, buiten en kunstgerelateerd zijn. Dit sluit aan bij ons onderzoek naar andere mogelijkheden van tentoonstellen. De white cube wordt daarbij bewust genegeerd.

De rol van het publiek
Het werken op verschillende plekken is inspirerend voor de kunstenaars, het werk veranderd, is in beweging. Dit maakt het ook voor het publiek interessant. Het publiek kan meekijken in de relatie die kunstenaars aangaan met de ruimte en het work in progress proces volgen.
Het publiek dat meekijkt krijgt een blik in de manier van denken van de kunstenaar ten opzichte van de ruimte waarin dat publiek zich ook bevindt tijdens de tentoonstelling.

Het publiek zal de ruimte meer beleven en wordt gestimuleerd om op een andere manier naar de ruimte te kijken.

 

Featured post

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑